Doen wat werkt!


Visie zonder actie is een droom.
Actie zonder visie zorgt voor beperkt resultaat.
Visie en actie zorgt voor een daadwerkelijke verbetering.

T5 adviseert en begeleidt uw organisatie in de ontwikkeling naar een professionele organisatie.


T5 Ontwikkeling & Training

 • sluit aan bij uw vraag;
 • brengt in kaart;
 • ontwikkelt samen met u methoden en werkvormen;
 • levert een bijdrage aan het implementatie, borging en monitoring;
 • traint methoden, werkvormen, attitude- en gedragsverandering;
 • adviseert gedurende het gehele traject;
 • evalueert tussentijds en na afloop;
 • gaat na of het behaalde resultaat aan de doelstelling voldoet.

 • De kern van T5 bestaat uit drs. Rob Smit en drs. Laura Wolsink.
  In de afgelopen jaren leverden zij, zowel vanuit management-, staf- als
  projectleidersfuncties hun bijdrage aan verschillende innovatieve projecten.

  CRKBO


  T5 staat ingeschreven in het Centraal Register Kort Beroeps Onderwijs. Hierdoor kunnen trainingen en opleidingen vrij van BTW worden aangeboden.