Organisatieontwikkeling

T5 vertaalt haar ervaring naar realistische organisatieadviezen.

Zij levert onder andere haar bijdrage bij:

 • Nieuw op te zetten organisaties;
 • Nieuwe vormen van samenwerking;
 • Gedrags- en cultuurverandering;
 • Organisatie- en personeelsbeleid;
 • Een competentie- en oplossingsgerichte managementcultuur;

 • In haar advieswerk:

 • Maakt T5 deel uit van uw organisatie om een compleet beeld te krijgen;
 • Stemt ze haar aanbod af op het door uw gewenste beleid;
 • Maakt ze samen met u een projectvoorstel en voert deze samen met u uit;
 • Laat ze de projectactiviteiten planmatig en kostenbewust verlopen;
 • Handelt ze slagvaardig;
 • Zorgt ze voor een effectieve projectcommunicatie.

 • Desgewenst licht T5 uw organisatie voorafgaand, tijdens en aan het eind van het project door op de behaalde resultaten. Zo blijft uw veranderde organisatie een organisatie in ontwikkeling.