Teamontwikkeling

Teamtrainingen van T5 zorgen ervoor dat medewerkers:

  • verbinding weten te leggen tussen eigen en andermans belangen;
  • dialoog gericht en transparant communiceren met elkaar;
  • talenten ten dienste stellen van de ontwikkeling van zichzelf en de ander;
  • actief meedenken en meedoen;
  • zich open, kritisch en kwetsbaar opstellen;
  • op adequate wijze feedback geven, vragen en ontvangen op hun handelen;
  • lering trekken uit eigen ervaringen.

  • Middels denk- en doeactiviteiten (zowel buiten als binnen) worden gedrag van teamleden in kaart gebracht en worden persoonlijke actieplannen en teamactieplannen geformuleerd en uitgevoerd.